Alenka Marinič je diplomirana filozofinja in zgodovinarka ter neodvisna ustvarjalka na področju uprizoritvenih umetnosti. S Kolektivom Narobov je kot performerka in soavtorica gostovala na številnih slovenskih in mednarodnih prizoriščih. Poučuje gledališko improvizacijo, klovnovske prvine in fizično gledališče doma (ŠUGLA, Pripovedovalski Variete, Goli oder, Zavod Bob) in v tujini (Kanada, Nizozemska, Nemčija, Italija, ZDA, itn). Od leta 2013 intenzivno sodeluje z Justinom Durelom pod okriljem društva Globus Hystericus, kjer poučujeta različne gledališke delavnice in delujeta kot ustvarjalca na področju uličnega, klovnovskega in fizičnega gledališča (Pot v Tadam, Tita, Zakaj? Zato!, Romeo in Julija, itn).


Alenka Marinič is a Ljubljana based theatre artist and one of the founders of collective Narobov, devoted to exploring live and living art, be it street interventions, theatre events, radio interventions or interactive performances. The methods and concepts are based on improvisation and collective work. Besides Narobov she is a co-founder of a two women theatre company Bimbo Teater and a physical theatre company Globus Hystericus. She is working as an actress and a writer on television, in film, on radio and in clown projects. Alenka has been performing and teaching improvisation, clown play and physical theatre in Slovenia, Canada, Germany, Italy, Ireland, USA, Croatia and the Netherlands.


Alenka Marinič è un'artista teatrale di Lubiana e una delle fondatrici del collettivo Narobov, dedicato all'esplorazione dell'arte dal vivo, che si tratti di interventi di strada, eventi teatrali, interventi radiofonici o performance interattive. I metodi e i concetti si basano sull'improvvisazione e sulla creazione collettiva. Oltre a Narobov è co-fondatrice di una compagnia teatrale femminile Bimbo Teater e di una compagnia di teatro fisico Globus Hystericus. Lavora come attrice e scrittrice in televisione, al cinema, alla radio e in progetti di clown. Alenka si è esibita e ha insegnato improvvisazione, clown e teatro fisico in Slovenia, Canada, Germania, Italia, Irlanda, Stati Uniti, Croazia e Paesi Bassi.