Zvoki mesta


Ulična gibalno-zvočna intervencija.


Zvoki mesta je ulična predstava, ki nastaja iz mesta in za mesto. Gre za triurni poseg v mestno jedro, ki si poskuša - na poljubni točki v prostoru in času - ustvarjalno prisvojiti njegove gradnike, to je zvoke in gibe okolice, jih spontano povezati v strukturo ter jim dati novo sporočilno vrednost. Predstava je refleksija mesta kot konglomerata zvočnih in gibalnih fragmentov, ki vsak nosi svojo zgodbo, vendar je ta zaradi njihove razpršenosti v množici mestnega vrvenja pogosto neulovljiva. Petje in gibanje kot spontani dogodek, ki vas čaka nemara že za naslednjim vogalom.


Umetniško vodstvo: Maja Dekleva Lapajne
Igra: Alenka Marinič, Dražen Dragojević, Maja Dekleva, Gregor Moder, Sonja Vilč, Tomaž Lapajne Dekleva
Produkcija: Narobov
Premiera: junij 2004