Giovanni Fusetti je italijanski multidisciplinarni umetnik. Naravoslovec, gledališki umetnik, pedagog in gestalt terapevt deluje kot učitelj, režiser in spodbujevalec procesov, ki raziskujejo gledališče kot orodje za ustvarjanje, izobraževanje, zdravljenje in čustveno ozaveščanje. Na Univerzi v Padovi se je izobraževal na področju kmetijstva in ekologije, nato pa se je navdušil nad socialno in izobraževalno uporabo gledališča. Ulično gledališče, lutke, pripovedovanje zgodb, klovni in politično gledališče so ga pripeljali na Ecole Jacques Lecoq v Parizu, kjer je bil študent, pedagoški asistent in učitelj improvizacije. Bil je pedagoški vodja šole KIKLOS in je ustanovitelj - pedagoški vodja šole HELIKOS, mednarodne šole fizičnega gledališča in klovna, ki je bila ustanovljena leta 2010 v Firencah, zdaj pa ima sedež v Padovi v Italiji.


Giovanni Fusetti is an Italian multidisciplinary artist. Natural scientist, theatre artist, pedagogue, Gestalt therapist, he works as a teacher, director and process facilitator, exploring theatre as a tool for artistic training, education, healing and emotional awareness. Trained in agriculture and ecology at the University of Padova, he became passionate about the social and educational use of theatre. Street theatre, puppets, storytelling, clown and political theatre, led him to the Ecole Jacques Lecoq in Paris, where he was student, pedagogic assistant and teacher of improvisation. He has been the pedagogical director of KIKLOS school and he is the founding – pedagogic director of HELIKOS, International School of Theatre Creation, founded in Florence in 2010 and now based in Padova, Italy.


Giovanni Fusetti è un artista multidisciplinare italiano. Scienziato naturale, artista teatrale, pedagogo, terapeuta della Gestalt, lavora come pedagogo, regista e facilitatore di processi, esplorando il teatro come strumento di formazione artistica, educazione, terapia e consapevolezza emotiva. Formatosi in agraria ed ecologia all'Università di Padova, si appassiona all'uso sociale ed educativo del teatro. Teatro di strada, burattini, narrazione, clown e teatro politico, lo hanno portato all'Ecole Jacques Lecoq di Parigi, dove è stato studente, assistente pedagogico e insegnante di improvvisazione. È stato direttore pedagogico della scuola KIKLOS ed è il fondatore – direttore pedagogico di HELIKOS, Scuola Internazionale di Creazione Teatrale, fondata a Firenze nel 2010 e ora con sede a Padova, Italia.