Matthieu Loos je v Strasbourgu izšolani umetnik in alzaški znanstvenik, ki se je izoblikoval v performativni umetnosti. Po študiju fizike in izkušnjah kot najstniški igralec je svoje poklicno življenje začel med letoma 2002 in 2006 s hkratnim delom raziskovalnega inženirja in igralca. Na obeh področjih se je pokazala ista želja po raziskovanju vznemirjajočega sveta, z močnim okusom za negotovost in s poetično rigoroznostjo. Kot igralec pluje med gledališčem in filmom (Ostinato / Olivier Maurin, Amadeus Rocket / Alexandre Chetail, Inédit Théâtre / Marko Mayerl). Je avtor pesniške zbirke Ura ni čas. Od leta 2010 orkestrira kolektivne stvaritve skupine Combats Absurdes. V letih 2022-2024 je umetniški sovodja projekta Vzdolž poti. Od leta 2023 je sovodja gledališča Le Ciel, evropskega odra za otroke in mladino v Lyonu.


Matthieu Loos is an artist trained in Strasbourg and an Alsatian scientist deformed in dramatic art. After graduate studies in physics and a solid experience as a teenage actor, his professional life began between 2002 and 2006 through the simultaneous jobs of research engineer and actor. In both fields, the same desire to represent the world agitates him, combining a taste for uncertainty and its poetic rigor. Insubmissive poet, he is the author of the book »A clock is not time«. Actor, he sails between theater and film (Ostinato / Olivier Maurin, Amadeus Rocket / Alexandre Chetail, Inédit Théâtre / Marko Mayerl). Since 2010, he is orchestrating the collective creations of Combats Absurdes. In the years of 2022-2024 he is working as an artistic co-director of the Along the Walk project. And since 2023, he is the co-director »Le Ciel, European stage for children and youth« in Lyon.